הטרדה מינית במקום העבודה – על ידי לקוחות/קולגות

הטרדה מינית במקום העבודה – על ידי לקוחות/קולגות/ממונים

התופעה הפסולה של מעשה הטרדה במקום העבודה נמצאת על סדר היום מזה זמן רב. החוק בנושא נחקק כבר ב-1998, ובמהלך שני העשורים לקיומו חלו בו שינויים ותיקונים מהותיים. בין היתר, הארכת תקופת ההתיישנות משלוש לשבע שנים. בפועל, כ-41% מכלל הנשים העובדות מעידות על תחושת חשש וחוסר ביטחון בסביבת העבודה מצד הגורמים השונים הבאים איתן במגע.

בתחום הפרה רפואי קיימות דקויות נוספות שיש להיות מודעים להן, בהתנהלות מול הלקוחות, הקולגות והממונים. על המעסיק חלה החובה להציג באופן גלוי בארגון את הכללים שנקבעו על ידי החוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה ולמנות נציגה מטעם ההנהלה שתדאג לאכיפתו.

נהלי מקום העבודה כלפי הטרדות מיניות

החוק מחייב כל מוסד וארגון, קטן כגדול, לגבש תקנון ברור לגבי הטרדה מינית, המונחה בחמשת סעיפי החוק:

 1. סחיטת טובות הנאה – על פי סעיף 428 לחוק העונשין.
 2. מעשים מגונים – על פי סעיפי 348-349 לחוק העונשין.
 3. הצעות והערות בעלות אופי מיני שלא פוסקות גם לאחר שהצד המוטרד ביטא את התנגדותו.
 4. התעסקות רבה במיניות ובחיצוניות של הצד השני, גם לאחר שהצד המוטרד ביטא את התנגדותו.
 5. השפלות, ביזוי, לגלוג ועלבונות כלפי אדם על בסיס מינו, נטייתו המינית או המיניות שלו באופן כללי.

הטרדה מינית – יחסי מרות וכפיפות לממונים

ראוי לציין כי נושא יחסי מרות וכפיפות לממונים זוכה להתייחסות נפרדת וכלול אף הוא תחת הטרדה מינית. הטרדה מינית קיימת, על פי החוק, גם במידה והצד המוטרד הסכים ליחסים אלו מתוך חשש לאבד את מקום את העבודה, או תמורת קידום או טובות הנאה אחרות בעבודה.

בכל מקום עבודה נדרש גורם האחראי לטיפול בנושאי הטרדה מינית במקום העבודה – על ידי גיבוש התקנון, קבלת התלונות וטיפול ראוי. בחברות המונות עד 10 עובדים, בעל החברה יכול להיות הגורם האחראי, אך במקומות עבודה גדולים יותר, המונים יותר מ-25 עובדים, נדרש ייצוג של עובד בכיר המוסמך לנושא. גיבוש תקנון מותאם חשוב במיוחד בתחומים הפרה רפואיים שבהם קיים לעיתים אלמנט של מגע בין נותן השירות (מעסים ומטפלים במגע) לבין הלקוחות, העשוי להתפרש בכמה מובנים.

הטרדה מינית מצד עמיתים לעבודה

בכל הקשור לנושא הטרדה מינית מצד חבר לעבודה, בתחום הפרה רפואי פועלים אותם הכללים והחוקים כמו בכל מקום עבודה אחר. קיימת הגדרה ברורה של האיסור על התנהגות בעלת אופי מיני הפוגעת והמבזה את אחד או אחת העובדים. האחריות להבהיר שההתנהגות אינה מקובלת מוטלת באותה המידה על שני הצדדים, וחשוב לתעד זאת, על מנת שישמשו כהוכחות קשיחות במידה והעניין יגלוש לתלונה בערכאות משפטיות. כמו כן, גם גלישה באתרים בעלי תכנים פורנוגרפיים הוכרה בתור מעשה של הטרדה מינית במקום העבודה ויש לכך תקדימים משפטיים.

הטרדה מינית מצד לקוחות – דרכי התמודדות

בעלי הקליניקה נושאים באחריות לגבש תקנון למניעת הטרדה מינית ולדאוג להפצתו בקרב העובדים והלקוחות. יש להחתים את הלקוחות על הסכם לתקנון זה, יחד עם ויתור אחריות ומסמכים אחרים. במסגרת התקנון יש לאסור לגעת או לפנות באופן מיני לעובד/ת ולהגדיר כי לאחר תלונה מצד העובד/ת ניתן יהיה להפסיק את הטיפול לצמיתות. יש להקפיד על כך שבחדר הטיפולים או בקרבתו, או בחדר ההמתנה, יהיו נוכחים אנשים נוספים (מטופלים או/ו עובדים).

חווית הטרדה מינית? להלן הצעדים שעליך לנקוט:

 1. הפסיקי את הטיפול לאלתר ועזבי את המקום ללא שהות.
 2. גשי לדווח באופן מידי על האירוע לנציגה האחראית על הנושא במשרד.
 3. דרשי שתיערך שיחת בירור בנוכחות הגורם המטריד ונציג מטעם הנהלת החברה. זכרי בתור המוטרדת אינך חייבת להיות נוכחת בבירור, במידה ואת לא חשה מוגנת דיה. עם זאת, את בהחלט זכאית לדרוש כי ייערך בירור מול המטופל.
 4. במידה והתקבלה החלטת הנהלה כי המטופל המטריד ימשיך לקבל טיפול בקליניקה, תחת אזהרה והתחייבות שלו להימנע מהתנהגותו, את עדיין זכאית לדרוש מהמעסיק שלא להגיש טיפול ללקוח זה. יתרה מכך, לא ניתן לכפות על מטפלות אחרות בסניף לטפל בלקוח שעובדת אחרת התלוננה נגדו.
 5. זכרי – הטרדה מינית הינה עבירה פלילית ואת זכאית להגיש תלונה במשטרה.
 6. בנוסף לתלונה במשטרה, הינך זכאית להגיש תלונה אזרחית כלפי הלקוח המטריד. על פי התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית, סכום הפיצוי העונשי המרבי עומד כיום על 120 אלף שקלים.
 7. במידת הצורך, פני לקבלת טיפול גופני או נפשי ואל תתמודדי עם הפגיעה בכוחות עצמך.

לסיכום, על כתפי הנהלת המקום מונחת האחריות לגיבוש דרכי פעילות ונהלי עבודה שיעניקו לעובדים ולעובדות תחושת בטחון והגנה בזמן ביצוע הטיפולים. היות ומדובר בגורם העשוי להשפיע על טיב העבודה שנעשית, ובטווח הארוך – גם על המוניטין של המוסד כולו.

כתיבת תגובה