זכויות עובדים

זכויות עובדים – מתי וכיצד כדאי לבקש העלאה או בונוס?

רמת ההשתכרות של העובדים תלויה בהיקף התשלומים שהם מקבלים, החיסכון הפנסיוני, לצד הטבות שכר נוספות, התלויות במדיניותו של המעסיק. חוק התעסוקה כולל סעיפים מפורטים הקובעים את רמת ההשתכרות המינימלית, אך קיימות גם דקויות ספציפיות המעוגנות בהסכמים אישיים או קיבוציים. העלאת שכר המינימום בישראל בסוף 2017 אישרה הכנסת העלאה של שכר המינימום ל-5,300 שקלים בחודש (השכר […]

פוטרת/התפטרת, יצאת לחופשת מחלה או חופשת לידה? דעו את זכויותיכם!

אחד החששות הגדולים של עובדים, בין אם הם זמניים או קבועים, הוא מה יעלה בגורלם במידה וייאלצו להפסיק לעבוד. האם הם יקבלו פיצויי פיטורין במקרה של סיום ההעסקה, איך יתמודדו עם מחלה ארוכה, או כיצד חופשת לידה תשפיע על הפן התעסוקתי. פיצויי פיטורין באופן כללי, פיצויי פיטורין בסיסיים מהווים משכורת חודשית אחת כפול מספר השנים […]

הטרדה מינית במקום העבודה – על ידי לקוחות/קולגות

הטרדה מינית במקום העבודה – על ידי לקוחות/קולגות/ממונים התופעה הפסולה של מעשה הטרדה במקום העבודה נמצאת על סדר היום מזה זמן רב. החוק בנושא נחקק כבר ב-1998, ובמהלך שני העשורים לקיומו חלו בו שינויים ותיקונים מהותיים. בין היתר, הארכת תקופת ההתיישנות משלוש לשבע שנים. בפועל, כ-41% מכלל הנשים העובדות מעידות על תחושת חשש וחוסר ביטחון […]